Historien om Haglebu Fjellstue

    

Haglebu Fjellstue har vært i privat eie siden starten på 60 tallet.


Ester og Eilev Medalen bygget opp stedet. I tillegg til kafeteria så drev de leirskole i mange år.


Er nok mange voksne i dag som kan huske tilbake til fine dager på Leirskole på Haglebu Fjellstue.


Sønnen Jarle Medalen, kona Kari og barna Kjersti og Sindre tok over stedet i 82. Leirskolen ble drevet frem til våren 87. I 1987 bestemte Jarle og familien seg for å flytte tilbake til Oslo

    

Vesla og Oddbjørn Olsen overtok Fjellstua i 88.

De rev alle rommene som var brukt til leirskole og lagde en flerbrukssal.

I tillegg satte Oddbjørn opp to gamle tømmerstuer som ble en kjempetrivelig pub og selskapslokale.

Den ene stuen er fra familien til Vesla, altså Medalen og har fått navnet Medalstuen.

I 1991 ble Campingplassen Flenta etablert  og denne har  pr. d. d. ca. 125 helårsplasser.

Hyttene ble bygget på tidlig 90- tallet.

    

    

Morten Olsen kjøpte Haglebu Fjellstue i 2002 av sine foreldre.

Etter mange år med drift, bestemte Morten seg i 2014 at han ville heller drive ute med alt som durer (maskiner) og hytte service. 

Søster Mona Olsen tok utfordringen på strak arm, og tok over driften og er driver på Fjellstua pr. d.d.

Vi på Haglebu Fjellstue har i mange år hatt besøk av grupper med gjester som har diverse funksjonsnedsettelser.
For oss var det lyspunktet på året når vi kunne ut og "leke" i snøen sammen med gjester.

Med dette som bakgrunn kom vi opp med ideen Mountain Rally Rullestol.
Et prosjekt som ga mange mye glede, ikke minst oss arrangører.
Dette var en dag som skulle være gratis for brukere og vi hadde flotte leverandører med, som viste at det er mulig og komme seg ut 
i naturen selv om du har noen funksjonsnedsettelser. 
Coronapandemien har gjort at vi måtte avlyse dette i fjor og dessverre blir det nok avlyst i år også.

I fjor endret vi navn på prosjeket fra Mountain Rally Rulletol til Rully.
Vi var liksom så klare på at vi skulle ta dette et steg videre, men Corona stoppet det.
Dere må nesten bare følge med på hva som skjer videre med dette prosjektet og eventuelt når.

Vi har en egen facebookside som heter Mountain Rally Rullestol.