Om Haglebu

   

Haglebu er en liten plass som ligger på ca. 800 moh og ca 20 min kjøretur fra Eggedal Sentrum i Sigdal kommune. Plassen er første gang omtalt i skriftelige kilder i 1328. Haglebu betyr setra i det gode lende. Haglebu fjellkirke finnes på stedet. Det er populært å arrangere bryllup med påfølgende fest på Haglebu Fjellstue.

Stedet preges av en flott fjelltopp. Haglebunatten er en vakker fjelltopp som er 1278 moh.
Sommerstid tar det 1,5 time og gå til toppen fra oss på fjellstua. Turen er bratt og kan oppleves som luftig, men det er en helt nydelig 360 graders utsikt fra toppen.

‘Haglebuområdet har antakelig vært benyttet til seterdrift fra ca. 500 e.kr eller kanskje enda lenger tilbake. Navnet Haglebu er det gamle ”Haglendebu” som betyr ”bua i det gode lende”.
Det gode lendet henspiller seg på de gode beitemulighetene som finnes her. Ingen andre steder i bygda er navnet knyttet så klart til seterdrift.

Haglebu er en del av Sigdal Kommune som med sine 3500 hytter er en av landets største hyttekommune. Haglebu har ca. 1200 av disse hyttene. Området er blitt meget attraktivt blant annet for sine praktfulle fjellområder og del av ”Kunstnerdalen” med bla. hjemstedet til Christian Skredsvik og Theodor Kittilsen.

Det er også gjort store funn av jernutvinning på Haglebu. I løpet av en hektisk periode sensommeren 2006 ble seks jernvinneanlegg og mellom 20 – 30 kullgroper fra ca. 600 -1450 e.kr på Haglebu registrert. Vårt fjellområde er rikt på forminner i forbindelse med jern- og kullproduksjon. I denne forbindelsen er det laget en kultursti som man kan gå og lære litt mer om dette. Kulturstien starter ca. 5 min fra Haglebu Fjellstue og stien er ca. 2 km.